Oplevelsesorienteret psykoterapi

Som psykoterapeut arbejder jeg indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi. Denne tilgang medfører at jeg som terapeut ikke analyserer eller fortolker dine oplevelser i livet og ikke har et endelig svar, men derimod udforsker, hvordan netop du oplever dit liv, og hvilke konsekvenser dette har for dig. For en psykoterapeut med oplevelsesorienteret tilgang til terapi, er det væsentligt at søge et så ligeværdigt forhold til klienten som muligt. Det er altså ikke terapeuten der sidder med en esoterisk viden om livet. Det er snarere klienten, der er ekspert på eget liv men som alligevel har brug for en ligeværdig sparringspartner.

Oplevelsesorienteret psykoterapi har rod i den humanistiske og eksistentielle terapi, blandt andet inspireret af Carl Rogers klientcentrerede terapi.