Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforeningen arbejder for at højne og sikre kvaliteten af psykoterapi i Danmark og samarbejde udover grænser med eksempelvis European Association for Psychotherapy og World Council for Psychotherapy.

Et medlem af Dansk Psykoterapeutforening må kalde sig Psykoterapeut MPF (Medlem af dansk Psykoterapeutforening).

Da titlen til psykoterapeut desværre ikke er beskyttet og alle og enhver sådan set må kalde sig psykoterapeut, finder jeg det vigtigt at foreningen samler høj faglighed og standarder for psykoterapeuter. Derfor kan du som klient føle sig sikker hvis du vælger en psykoterapeut MPF, fordi medlemskabet sikre at vedkommende har en grundig uddannelse bag sig og har god erfaring med terapi.

Dansk Psykoterapeutforening har udarbejdet en godkendelse af uddannelser, baseret på kriterier udarbejdet af en tværministerielt samarbejde i 2004. Den konkrete evaluering bliver varetaget at Reflektor, som er en konsulentvirksomhed.  Godkendelsen er for psykoterapeutuddannelser og sikrer at de enkelte uddannelsessteder lever op til kvalitetskrav hvad angår eksempelvis timeantal, procedure og administration. Dertil kommer terapeutisk træning og teoretisk forståelse. I mine øjne er denne kvalitetsgodkendelse et vigtigt skridt i den rigtige retning for psykoterapeutstanden i Danmark.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen og efterlever derfor naturligvis de etiske regler og rammer for medlemskab.

SEOP – Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, som jeg er ejer af, lever naturligvis op til kravene fra Dansk Psykoterapeutforening og er evalueret igennem Reflektor.

Du kan læse mere om Dansk Psykoterapeutforenings arbejde og målsætninger på deres hjemmeside www.psykoterapeutforeningen.dk